πρό
 • Parse: Preposition
 • Note: for comparative, see πρότερος
 • Note: for superlative, see πρῶτος
 • Meaning:
  • with Genitive: before, prior to
   • Of Place:

    πρὸ θυρῶν
    before the doors

    πρὸ τῶν πυλῶν
    before the gates

   • Of Time:

    πρὸ τῆς μάχης
    before the battle (begins)

    πρὸ δείπνου
    before supper(time)

    πρὸ ἡμέρας
    before day (i.e., daybreak)

   • In defence:

    μάχεσθαι πρὸ παίδων
    to fight for their children

    διακινδυνεύειν πρὸ βασιλέως
    to run risk in behalf of the king

   • In preference:

    κέρδος αἰνῆσαι πρὸ δίκας
    to prefer craft before justice

   • Of precedence, rank:

    πρὸ πάντων
    above all (Jas. 5:12, I Pet 4:8)