πρίαμαι
 • Meaning: to buy, purchase
 • Forms:
  • πριαμένη Part: Pres Mid Nom Sing Fem
  • πριάμενος Part: Pres Mid Nom Sing Masc
  • ἐπρίατο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
  • πρίασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • πρίασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
πριαμένη
πριάμενος
πρίασθαι
πρίασθε
πρίζω
 • Meaning:
  • to saw asunder, saw apart, saw in two
  • to cut with a saw
  • to thresh with sledges of iron
  • to torture
 • Note: also spelled πρίω
 • Forms:
  • ἔπριζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἔπριζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπρίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
πρίν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Adverb:
   • formerly, previously
  • Conjunction:
   • before, prior to, ere
   • πρὶν + infinitive

    κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου
    Lord, come down before my child dies (John 4:49)

πρινή
 • Parse: Adverb
 • Meaning: before
 • Note: Combined πρὶν ἢ
πρῖνον
πρῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oak tree, holm oak, the evergreen oak
 • Forms:
πρίονι
πρίονος
πριόνων
πρίοσι, πρίοσιν
πρίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πρίω
πριστηροειδεῖς
πριστηροειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: like a saw, serrated, saw-shaped
 • Forms:
πρίω
 • Meaning: to saw apart, split, sever
 • Note: also spelled πρίζω
 • Forms:
  • πρίσαι Verb: Aor Act Infin
πρίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a saw
  • mountain ridge, saw-toothed mountain range, serrated mountain ridge
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπρίωνπρίονες
GENπρίονος@ονων
DATπρίονιπρίοσι(ν)
ACCπρίοναπρίονας
VOCπρίωνπρίονες