προδεδηλωμένην
προδεδηλωμένοι
προδεδήλωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to make clear beforehand
 • Root: προδηλόω
πρόδηλα
πρόδηλοι
πρόδηλον
πρόδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • clear, obvious, evident, manifest (open) beforehand
  • made manifest in public
 • Forms:
  • πρόδηλα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • πρόδηλοι Adj: Nom Plur Fem
  • πρόδηλον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • πρόδηλον Adj: Acc Sing Masc
  • προδήλων Adj: Gen Plur MFN
προδήλους
προδηλόω
 • Meaning:
  • to make clear beforehand, explain previously, show plainly, mention previously
  • to reveal previously, reveal in advance
 • Forms:
  • προδηλῶσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • προδηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • προδηλῶσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • προδεδηλωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • προδεδηλωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
προδήλων
προδήλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly
προδηλῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: προδηλόω
προδημιουργέω
 • Meaning: to create beforehand
 • Forms:
  • προεδημιούργησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
προδιαβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to raise prejudices against beforehand
προδίδονται
προδιδόντας
προδιδόντες
προδίδωμι
 • Meaning:
  • to hand over, betray, offer up
  • to pay in advance
  • to part with willingly
  • to give beforehand, give first
  • to give up treacherously
 • Forms:
  • προέδωκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προδόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • προδιδόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • προδιδόντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • προδίδωσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προδώσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
  • προέδωκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προέδωκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προδίδωσι, προδίδωσιν
προδοθήσεσθαι
προδόντες
προδοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • abandonment, a giving up, betrayal, treason, surrender
  • to remain associated or helpful
 • Forms:
προδοσίᾳ
προδόται
προδότας
προδότην
προδότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: betrayer, traitor
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMπροδότηςπροδόται
GENπροδότουπροδοτῶν
DATπροδότῃπροδόταις
ACCπροδότηνπροδότας
προδότου
προδράμωμεν
προδραμών
πρόδρομοι
πρόδρομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • serving as harbinger (a person who is sent ahead of troops or a herald)
 • Substantival Meaning:
  • forerunner, scout, herald, precursor
 • Forms:
προδρόμους
προδώσων