μέτρα
μετρεῖν
μετρεῖτε
μετρέω
 • Meaning:
  • to measure (quantity)
  • to take the dimensions of, measure
  • to compare size
  • to give out, deal out, apportion
 • Forms:
  • μετρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • μετρῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • ἐμέτρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμέτρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μεμέτρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μετρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • μετρηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μετρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • μετρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • μετρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • μετρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • μέτρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • μετροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
μετρηθήσεται
μετρήσαντες
μετρήσει
μετρήσεις
μετρήσῃ
μετρήσῃς
μέτρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • measuring, measurement
  • measuring rod
μέτρησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: μετρέω
μετρηταί
μετρητάς
μετρητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: firkin (similar to a bath), a liquid measurement of about 23 litres
 • Forms:
μετρητῶν
μετρία
μετριάζω
 • Meaning:
  • to be only moderately sick, unwell
  • to be only moderately healthy
  • to be moderate, keep measure, behave
 • Forms:
  • μετριάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
μετριάζων
μέτριον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μέτριος
μετριοπαθεῖν
μετριοπαθέω
 • Meaning: to have compassion, be moderate in passion, deal gently, treat indulgently
 • Forms:
  • μετριοπαθεῖν Verb: Pres Act Infin
μετριοπαθῆ
μετριοπαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: moderating one's passions
μέτριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • not excessive, within measure
  • moderate
  • practice self-restraint
 • Forms:
μετριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: moderation
μετρίῳ
μετρίως
 • Parse: Adverb
 • Note: Similar to ὀλίγος
 • Meaning:
  • a little, moderately, i.e., slightly
  • in a mediocre manner
  • Negative: οὐ μετρίως = greatly (Acts 20:12)
μέτροις
μέτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • measure, measurement of length
  • a measure, literally or figuratively
  • a limited portion (degree), fixed amount
 • Note: origin of English word "metre"
 • Note:
  μέτρον measures length
  στάθμιον measures weight
  ζυγός measures weight on a balance
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμέτρονμέτρα
GENμέτρουμέτρων
DATμέτρῳμέτροις
ACCμέτρονμέτρα
μέτρου
μετροῦντες
μέτρῳ
μετρῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: μετρέω
μέτρων