ἡπαλύνθη
ἡπαλύνθησαν
ἧπαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: liver, inner part
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἧπαρἥπατα
GENἥπατοςἡπάτων
DATἥπατιἥπασι
ACCἧπαρἥπατα
ἥπατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἧπαρ
ἠπάτα
ἠπατήθη
ἠπατήθημεν
ἠπατήθην
ἠπάτησαν
ἠπάτησας
ἠπάτησε, ἠπάτησεν
ἥπατι
ἥπατος
ἡπατοσκοπέω
 • Meaning: to inspect the liver for soothsaying or divination
 • Forms:
  • ἡπατοσκοπήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
ἡπατοσκοπήσασθαι
ἤπειγε, ἤπειγεν
ἠπειθήσαμεν
ἠπείθησαν
ἠπειθήσατε
ἠπείθησε, ἠπείθησεν
ἠπείθουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπειθέω
ἠπείλει
ἤπειρον
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: land, terra firma
 • Root: ἤπειρος
ἤπειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: land (as opposed to the sea), mainland, continent, terra firma
ἤπερ
 • Parse: particle
 • Meaning: than, rather than
ἤπιοι
ἤπιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἤπιος
ἤπιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gentle, affable, mild, kind
 • Forms:
ἠπιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gentleness
 • Forms:
ἠπιότητος
ἠπιστάμην
ἠπίσταντο
ἠπίστατο
ἠπίστησαν
ἠπίστουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπιστέω
ἠπίστω
ἠπίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: kindly
ἥπλωσε, ἥπλωσεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: FutPerf Act Infin
 • Meaning: to make single, unfold
 • Root: ἁπλόω
ἠπόρει
ἠπορεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπορέω
ἠπορημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to be puzzled
 • Root: ἀπορέω
ἧπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἥπτετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἥπτοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἅπτω