ἀπατᾷ
ἀπάτα
ἀπάταις
ἀπατᾶν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Meaning: trick, fraud, deceit
 • Root: ἀπάτη
ἀπάτας
ἀπατάτω
ἀπατάω
 • Meaning:
  • to deceive, trick, cheat, delude, divert, seduce, distract
  • to lead astray
  • to allow to have fun
 • Forms:
Present
 • ἀπάτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀπατᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀπατάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀπατῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • ἀπατώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπατώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀπατῶσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
Imperfect
 • ἠπάτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἀπατηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀπατηθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • ἀπατηθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • ἀπατηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἀπατηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀπατηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀπατῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀπατήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀπατησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπάτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἠπατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠπατήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἠπατήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠπάτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠπάτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠπάτησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπατεών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cheat, rogue
 • Forms:
ἀπατεῶνες
ἀπάτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deceit, deception, deceitfulness, fraud, trick
 • Forms:
ἀπάτῃ
ἀπατηθεῖσα
ἀπατηθεῖσαν
ἀπατηθέντες
ἀπατηθῇ
ἀπατηθῇς
ἀπατηθήσεται
ἀπάτην
ἀπάτης
ἀπατῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀπατάω
ἀπατήσαντος
ἀπατήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to cheat, deceive
 • Root: ἀπατάω
ἀπατησάτω
ἀπατήσει
ἀπατήσεις
ἀπατήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπατάω
ἀπάτησιν
ἀπάτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: beguiling, allurement, charm
ἀπάτησον
ἀπατήσω
ἀπατώμενοι
ἀπατώμενος
ἀπατῶν
ἀπατῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: ἀπατάω
ἀπάτωρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fatherless, without father, without recorded paternity
ἀπατῶσαν