γεῶδες
γεώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: earth-like, earthy, pertaining to the earth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγεώδηςγεῶδες
GENγεώδους
DATγεώδει
ACCγεώδηγεῶδες
Plural
 MascFemNeut
NOMγεώδειςγεώδη
GENγεωδῶν
DATγεώδεσι(ν)
ACCγεώδειςγεώδη
γεώδους
γεώλοφος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • crested with earth, covered with soil
  • a hill
 • Forms:
  • γεωλόφου Adj: Gen Sing MFN
γεωλόφου
γεωμετρεῖται
γεωμετρέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to measure distance, survey land
 • Forms:
  • γεωμετρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
γεωμετρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • land survey
  • geometry, measurement
γεωμετρίας
γεωμετρικόν
γεωμετρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pertaining to land surveying
  • measuring, of or for geometry, geometrical
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγεωμετρικόςγεωμετρικήγεωμετρικόν
GENγεωμετρικοῦγεωμετρικῆςγεωμετρικοῦ
DATγεωμετρικῷγεωμετρικῇγεωμετρικῷ
ACCγεωμετρικόνγεωμετρικήνγεωμετρικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγεωμετρικοίγεωμετρικαίγεωμετρικά
GENγεωμετρικῶνγεωμετρικῶνγεωμετρικῶν
DATγεωμετρικοῖςγεωμετρικαῖςγεωμετρικοῖς
ACCγεωμετρικούςγεωμετρικάςγεωμετρικά
γεωργεῖται
γεωργεῖ
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing; Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: γεωργέω
γεωργέω
 • Meaning:
  • to cultivate (the ground)
  • to till (the soil)
  • to plow
  • to be a farmer, work as a farmer
 • Forms:
  • γεωργεῖ Verb: Pres/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • γεωργεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
  • γεωργεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • γεωργοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • γεωργούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • γεωργοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
γεωργήσιμον
γεωργήσιμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • tilled
 • Forms:
  • γεωργήσιμον Adj: Nom Sing MFN; Adj: Acc Sing Neut
γεωργία
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: tillage, agricultural work, farming
 • Forms:
  • γεωργίαν Noun: Acc Sing Fem
γεώργια
γεωργίᾳ
γεωργίαν
γεωργίας
γεωργικήν
γεωργικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: agricultural
 • Forms:
  • γεωργικήν Adj: Acc Sing Fem
γεώργιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cultivated land, agricultural field, a farm
  • farming, husbandry
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγεώργιονγεώργια
GENγεωργίουγεωργίων
DATγεωργίῳγεωργίοις
ACCγεώργιονγεώργια
γεωργίου
γεωργοί
γεωργοῖς
γεωργόν
γεωργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: May also be an Adjective
 • Meaning:
  • vine-dresser
  • tenant farmer
  • farmer, husbandman
  • act of tilling the ground
γεωργοῦ
γεωργοῦντες
γεωργούντων
γεωργουμένων
γεωργούς
γεωργοῦσι, γεωργοῦσιν
γεωργῷ
γεωργῶν