γείσιον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • low parapet
 • Forms:
scale
γεῖσος
γεῖσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: projecting part of a roof, roof overhang, cornice, eave, soffit, border, ground sill, chapiter, capital
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγεῖσοςγείσα
γείση
GENγείσουςγεισῶν
DATγείσειγείσεσι(ν)
ACCγείσοςγείσα
γείση
γείσους
γεισῶν
γειτνία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • adjoining area
γειτνιᾷ
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Fem
  • Adj: Nom Plur Fem
 • Root: γείτνιος (neighbouring, bordering)
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem
  • Noun: Nom Plur Fem
 • Root: γειτνία (adjoining area)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: γειτνιάω (to border)
γειτνιακός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • neighbouring, bordering
 • Forms:
γειτνιάσαντες
γειτνιάσει
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: γειτνίασις (neighbourhood)
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: γειτνιάω (to be a neighbour)
γειτνίασιν
γειτνιασις
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • neighbourhood, proximity
γειτνιάω
 • Meaning: to be a neighbour, border on, be adjacent
 • Forms:
  • γειτνιῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • γειτνιῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
γείτνιος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Neighbouring, adjacent
γειτνιῴη
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: γειτνιάω (to be a neighbour, to border)
γειτνιῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: γειτνιάω (to be a neighbour, to border)
γειτνιῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γειτνιάω (to border)
γειτνιῶντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: γειτνιάω (to be a neighbour, to border)
γειτνιῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: γειτνιάω (to be a neighbour, to border)
γειτνιώντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
 • Root: γειτνιάω (to border)
γειτνιῶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: γειτνιάω (to be a neighbour, to border)
γειτνιώσαις
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • Root: γειτνιάω (to be a neighbour, to border)
γειτνιῶσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: γειτνιάω (to be a neighbour, to border)
γειτνιώσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: γειτνιάω (to be a neighbour, to border)
γειτνιῶσι, γειτνιῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γειτνιάω (to be a neighbour, to border)
γείτονα
γείτονας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: γείτων (neighbour)
γείτονες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: γείτων (neighbour)
γειτονεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γειτονέω (to be a neighbour)
γειτονεύοντες
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: γειτονέω (to be a neighbour)
γειτονευόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Impeerativ 3rd Plur
 • Root: γειτονέω (to be a neighbour)
γειτονεύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: γειτονέω (to be a neighbour)
γειτονέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a neighbour
γειτονία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • neighbourship, neighbourhood
γειτονίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Root: γειτονία (neighbourhood)
γειτονίας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: γειτονία (neighbourhood)
γείτονος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: γείτων (neighbour)
γειτόνων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: γείτων (neighbour)
γείτοσι, γείτοσιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc/Fem
 • Root: γείτων (neighbour)
γείτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: neighbour
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMγείτωνγείτονες
GENγείτονοςγειτόνων
DATγείτονιγείτοσι(ν)
ACCγείτοναγείτονας
VOCγείτονγείτονες
γειώραις
γειώρας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • resident alien, someone who has citizenship in one country but is a permanent resident in another
  • sojourner
  • immigrant
 • Note: Also spelled γιώρας
 • Forms: