γέφυρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bridge, dam, dyke
 • Forms:
γεφύραις
γέφυραν
γεφυρόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dam up; to bridge over
 • Forms:
  • γεφυρώσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
γεφυρώσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:γεφυρόω