γελᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: γελάω (to laugh)
γελαστός
 • Parse: Adv: Nom Sing Masc
 • Meaning: laughable
γελάσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: γελάω (to laugh)
γελάω
 • Meaning:
  • to laugh
  • to laugh (in disbelief)
  • to laugh (in derision at someone) [ἐπί τινα]
 • Forms:
Present
 • γελῶν Part: Pres/Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • γελῶν Part: Pres/Fut Act Acc Sing Masc
 • γελᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γελῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • γελῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • γελῶν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • γελῶν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
Future
 • γελάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • γελάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • γελάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • γελάσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • γελάσαι Verb: Aor Act Infin
 • γελάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • γελάσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • γελάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐγέλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐγέλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐγέλασας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐγέλασε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
γελοιάζειν
γελοιάζω
 • Meaning: to joke, jest
 • Forms:
  • γελοιάζειν Verb: Pres Act Infin
γελοιασμόν
γελοιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • jesting
  • butt of jesting, object of joke
γελοιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: jester, buffoon, scorner, joker
 • Forms:
γελοιαστῶν
γελοῖα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γελοῖος (laughable)
γελοῖον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: γελοῖος (laughable)
γελοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ridiculous, absurd, causing laughter, laughable
  • amusing, funny
  • deserving of being laughed at, ludicrous
 • Forms:
γελῶ
γελώμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • Root: γελάω (to laugh)
γελῶν
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Sing Masc/Fem
  • Noun: Gen Plur Masc
 • Root: γέλως (laughter)
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres/Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres/Fut Act Acc Sing Masc
 • Root: γελάω (to laugh)
γελῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres/Fut Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres/Fut Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γελάω (to laugh)
γελῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: γελάω (to laugh)
γελῶντος
 • Parse: Part: Pres/Fut Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: γελάω (to laugh)
γέλως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • joyous laughter
  • derisive laughter
  • laughingstock
  • (happy) occasion of laughter
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMγέλωςγέλωτες
GENγέλωτοςγέλώτων
γελῶν
DATγέλωτιγελωσι(ν)
ACCγέλωτα
γελῶν
γέλωτας
γελῶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: γελάω (to laugh)
γέλωτα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: γέλως (laughter)
γέλωτι
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: γέλως (laughter)
γέλωτος
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: γέλως (laughter)