γῆ
 • Parse: Noun: Nom/Voc Sing Fem
 • Meaning:
  • soil, earth, dirt
  • ground
  • land, ground (as opposed to sea)
  • earth (in contrast with sky), world, globe
  • both land and sea (as opposed to the sky)
  • human beings, the inhabitants of earth
  • subterranean space
  • lower level and surface
  • agricultural land
  • area, region
  • population inhabiting the earth
  • fine particles lying on the ground, dust
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMγῆγαῖ
GENγῆςγεῶν
DATγῇγαῖς
ACCγῆνγᾶς
γῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: γῆ
γηγενεῖς
γηγενέσι, γηγενέσιν
γηγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • earth-born, inhabitant of earth, giant
  • the shades, the dead
 • Forms:
γηγενοῦς
γηγενῶν
γηθέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rejoice
γήινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of earth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγήινοςγηίνηγήινον
GENγηίνουγηίνηςγηίνου
DATγηίνῳγηίνῃγηίνῳ
ACCγήινονγηίνηνγήινον
VOCγήινεγηίνηγήινε
Plural
 MascFemNeut
NOMγήινοιγήιναιγήινα
GENγηίνωνγηίνωνγηίνων
DATγηίνοιςγηίναιςγηίνοις
ACCγηίνουςγηίναςγήινα
VOCγήινοιγήιναιγήινα
γηίνων
γῆμαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γήμαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Acc Sing Masc
  • Part: Aor Nom/Acc Plur Neut
 • Root:γαμέω
γήμαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γήμας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γήμῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γήμῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Meaning: to marry
 • Root: γαμέω
γῆν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: γῆ
γήρᾳ
γηραιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: aged, old
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγηραιόςγηραιάγηραιόν
GENγηραιοῦγηραιᾶςγηραιοῦ
DATγηραιῷγηραιᾷγηραιῷ
ACCγηραιόνγηραιάνγηραιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMγηραιοίγηραιαίγηραιά
GENγηραιῶν
DATγηραιοῖςγηραιαῖςγηραιοῖς
ACCγηραιούςγηραιάςγηραιά
γηραιῷ
γηραλέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: aged
 • Note: Also spelled γηράλειος or γηράλιος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMγηραλέοςγηραλέαγηραλέον
GENγηραλέουγηραλέαςγηραλέου
DATγηραλέῳγηραλέᾳγηραλέῳ
ACCγηραλέονγηραλέανγηραλέον
VOCγηραλέεγηραλέαγηραλέε
Plural
 MascFemNeut
NOMγηραλέοιγηραλέαιγηραλέα
GENγηραλέωνγηραλέωνγηραλέων
DATγηραλέοιςγηραλέαιςγηραλέοις
ACCγηραλέουςγηραλέαςγηραλέα
VOCγηραλέοιγηραλέαιγηραλέα
γηραλέου
γῆρας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: old age, senility
 • Note: alternate spelling: γῆρος
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMγῆραςγήρα
GENγήρους, γήρωςγηρῶν
DATγήρᾳ, γήρειγήρασι
ACCγῆραςγήρα
γηράσαι
γηρᾶσαι
γηράσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root:γηράσκω
γηράσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: γηράω
γηράσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: γηράω
γηράσῃς
γηράσκον
γηράσκουσι, γηράσκουσιν
γηράσκω
 • Meaning:
  • to grow old, become obsolete, become old
  • Perf tense: to be old
 • Forms:
  • γηράσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
   • Part: Pres Act Gen Sing Fem
   • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • γεγηράκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • γεγήρακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • γεγήρακας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • γεγήρακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • γηράσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • γηράσκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • γηράσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • γηράσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
γηράσκων
γηράω
 • Meaning: to grow old
 • Forms:
  • γηρᾶσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • γηράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • γηράσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐγήρασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐγήρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γήρει
γηροβοσκέω
 • Meaning: to feed in old age, cherish in old age
 • Forms:
  • γηροβόσκω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐγηροβόσκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
γηροβόσκω
γήρους
γήρως
γῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: γῆ