αιδαδ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: shouting in harvest
 • Hebrew:
 • Concord:

  LXX: Jer. 32:30; 31:33

αἵδε
 • Parse:
  • Pronoun: Nom Plur Fem
 • Meaning:
  • this
 • Root:ὅδε
αἰδεῖσθαι
αἰδέομαι
 • Meaning:
  • to have regard, respect, pay regard to
  • to feel shame, be ashamed
 • Forms:
Present
 • αἰδουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • αἰδεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • αἰδοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
Imperfect
Future
Aorist
 • αἰδεσθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • αἰδεσθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • αἰδεσθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • αἰδεσθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • αἰδέσθην Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • αἰδέσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • αἰδέσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • αἰδεσθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • ᾐδέσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ᾐδέσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
αἰδεσθείς
αἰδεσθεῖσα
αἰδεσθέντες
αἰδέσθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἰδέομαι (to respect)
αἰδεσθῇς
αἰδεσθῆναι
αἰδέσθητι
αἰδεσθῶμεν
αἰδεσιμώτατος
αἰδέσιμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • exciting shame, vnerable
αἰδήμονα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: αἰδήμων (modest)
αἰδήμονες
αἰδήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bashful, modest
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαἰδήμωναἰδήμον
GENαἰδήμονος
DATαἰδήμονι
ACCαἰδήμονααἰδήμον
Plural
 MascFemNeut
NOMαἰδήμονεςαἰδήμονα
GENαἰδημόνων
DATαἰδήμοσι(ν)
ACCαἰδήμοναςαἰδήμονα
ἀϊδίοις
ἀΐδιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀΐδιος (eternal)
ἀΐδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: eternal, everlasting
 • Forms:
ἀϊδιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eternity
 • Forms:
ἀϊδιότητος
ἀϊδίου
αἰδοῖ
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning:
  • reverence, awe, respect
 • Root:αἰδώς
αἰδοῖα
αἰδοῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • genitals
  • private part(s) (of the body)
  • male pudenda
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMαἰδοῖοναἰδοῖα
GENαἰδοίουαἰδοίων
DATαἰδοίῳαἰδοίοις
ACCαἰδοῖοναἰδοῖα
αἰδοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: modest, bashful
 • Forms:
αἰδοίων
αἰδοῦμαι
αἰδουμένη
αἰδούμενοι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to be ashamed
 • Root:αἰδέομαι
αἰδουμένων
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning:
  • to be ashamed
 • Root:αἰδέομαι
αἰδοῦνται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to be ashamed
 • Root:αἰδέομαι
αἰδοῦς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: αἰδώς (modesty, respect)
αἰδώ
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: αἰδώς (modesty, respect)
αἰδῷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: αἰδώς (modesty, respect)
αἰδώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • modesty, shame, shamefacedness, sense of modesty (esp. for young women)
  • reverence, respect, sense of respect (for others, for elderly)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαἰδώςN/A
GENαἰδοῦςN/A
DATαἰδοῖN/A
ACCαἰδῶ, αἰδώN/A
VOCαἰδώςN/A