αἴλ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: post, pillar, doorpost
αἰλάμ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • porch, post, pillar
  • Elam
 • Forms:
  • αἰλαμμίν Noun: Dat Plur Neut
  • αἰλαμμών Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • αἰλεῦ Noun: Nom/Acc Plur Neut
αἰλαμμίν
αἰλαμμίμ
αιλαμμω
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: its porch
 • Concord: Ezek. 40
αἰλαμμών
αἰλεῦ
αἴλουροι
αἴλουρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a domestic cat, feline
 • Concord: Jeremy 21
αἰλούρους