αἴλ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: post, pillar, doorpost
αἰλάμ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • porch, post, pillar
  • Elam
 • Concord:

  LXX: Ezek. 40 (many times in that chapter)

 • Forms:
  • αἰλαμμίν Noun: Dat Plur Neut
  • αἰλαμμών Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • αἰλεῦ Noun: Nom/Acc Plur Neut
αἰλαμμίν
αἰλαμμίμ
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: αἰλάμ (porch, pillar)
αιλαμμω
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: its porch
αἰλαμμών
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: αἰλάμ (porch, pillar)
αἰλεῦ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: αἰλάμ (porch, pillar)
αἴλουροι
αἰλούροισι
αἴλουρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a domestic cat, feline
 • Concord:

  Apocrypha: Jeremy 21

 • Concord:
αἰλούρους