αἰών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eternity, course, eternal, forever
  • a long time in the past and the future
  • age, generation
  • a long stretch of future time
  • the remote past
  • an age, a segment of time, life, lifetime
  • the world, universe, galaxy
 • Forms:
αἰῶνα
αἰῶνας
αἰῶνες
αἰῶνι
αἰώνια
αἰωνία
αἰωνίᾳ
αἰωνίαν
αἰωνίας
αἰώνιε
αἰώνιοι
αἰωνίοις
αἰώνιον
αἰώνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • eternal, for ever, everlasting, perpetual
  • ancient, existing a long time, long past
 • Forms:
αἰωνίου
αἰωνίους
αἰωνίῳ
αἰωνίων
αἰῶνος
αἰώνων
αἰωρέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lift up, raise
 • Forms:
  • αἰωροῦντο Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Plur
αἰωροῦντο
αἰῶσι, αἰῶσιν