αἰχμαλωσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • captivity, state of being captive
  • a group of captives in a foreign land
  • prisoners of war
 • Forms:
αἰχμαλωσίᾳ
αἰχμαλωσίαν
αἰχμαλωσίας
αἰχμαλωσιῶν
αἰχμάλωτα
αἰχμαλωτευθῆναι
αἰχμαλωτευθήσεται
αἰχμαλωτευθήσῃ
αἰχμαλωτευομένη
αἰχμαλωτεύοντες
αἰχμαλωτευόντων
αἰχμαλωτεῦσαι
αἰχμαλωτεύσαντες
αἰχμαλωτευσάντων
αἰχμαλωτευσάτω
αἰχμαλωτεύσῃ
αἰχμαλωτεύσουσι, αἰχμαλωτεύσουσιν
αἰχμαλωτεύω
 • Meaning: to take prisoner, capture, lead captive
 • Forms:
Present
 • αἰχμαλωτευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • αἰχμαλωτεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • αἰχμαλωτευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Future
 • αἰχμαλωτεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • αἰχμαλωτευθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • αἰχμαλωτευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • αἰχμαλωτεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • αἰχμαλωτευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • αἰχμαλωτεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ᾐχμαλώτευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ᾐχμαλώτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ᾐχμαλωτεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠχμαλώτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ᾐχμαλώτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ᾐχμαλώτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • αἰχμαλωτευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ᾐχμαλωτεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • αἰχμαλωτεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • αἰχμαλωτευσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
Perfect
 • ᾐχμαλωτευμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ᾐχμαλώτευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
αἰχμαλώτιδας
αἰχμαλωτίδος
αἰχμαλώτιζε
αἰχμαλωτίζειν
αἰχμαλωτίζοντα
αἰχμαλωτίζοντες
αἰχμαλωτίζουσι, αἰχμαλωτίζουσιν
αἰχμαλωτίζω
 • Meaning:
  • to capture; to make captive
  • to lead away captive, bring into captivity
  • to make a prisoner; to imprison; to take prisoner
  • to mislead, deceive (i.e., to lead into deception)
 • Forms:
Present
 • αἰχμαλώτιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • αἰχμαλωτίζειν Verb: Pres Act Infin
 • αἰχμαλωτίζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • αἰχμαλωτίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • αἰχμαλωτίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αἰχμαλωτιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αἰχμαλωτίσῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
Future
 • αἰχμαλωτισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • αἰχμαλωτίσαι Verb: Aor Act Infin
 • αἰχμαλωτίσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • αἰχμαλωτίσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • αἰχμαλωτισαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
 • αἰχμαλωτισάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • αἰχμαλωτίσας Part: Aor Act Acc Plur Fem
 • αἰχμαλωτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • αἰχμαλωτισθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • αἰχμαλωτισθέντας Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • αἰχμαλωτισθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • αἰχμαλωτισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • αἰχμαλώτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ᾐχμαλωτεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ᾐχμαλώτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ᾐχμαλώτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ᾐχμαλωτίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
Perfect
 • ᾐχμαλωτίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
αἰχμαλωτιοῦσι, αἰχμαλωτιοῦσιν
αἰχμαλωτίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • (female) captive
  • someone kept in inescapable confinement
 • Forms:
αἰχμαλωτίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰχμαλωτίζω
αἰχμαλωτισαμένων
αἰχμαλωτισάντων
αἰχμαλωτίσας
αἰχμαλωτίσῃ
αἰχμαλωτισθεὶς
αἰχμαλωτισθεῖσαν
αἰχμαλωτισθέντας
αἰχμαλωτισθέντων
αἰχμαλωτισθῆναι
αἰχμαλωτισθήσονται
αἰχμαλωτισμόν
αἰχμαλωτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: captivity
αἰχμαλώτισον
αἰχμάλωτοι
αἰχμαλώτοις
αἰχμάλωτον
αἰχμάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • taken by the spear, captive to one's spear, taken prisoner
  • captive, a prisoner of war
  • captured
 • Forms:
αἰχμαλώτους
αἰχμαλώτων