αιν, Ἀΐν, αἲν
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: spring, fountain
 • Concord:

  LXX: Neh. 2:14

αινακιμ
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: none was exempt, none innocent
 • Concord:

  LXX: 1Kings 15:22

αἴνει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνεῖται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνέσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνέσαισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Opt 3rd Plur
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνεσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνεσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνέσει
 • Parse #1: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
 • ——
 • Parse #2: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: αἴνεσις (praise)
αἰνέσεις
αἰνέσεσι, αἰνέσεσιν
αἰνέσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνέσεως
αἰνέσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἴνεσιν
αἴνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: praise, act of praising, thank-offering
αἰνέσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνέσουσι, αἰνέσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνέσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνέσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνετόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: αἰνετός (praiseworthy)
αἰνετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: praiseworthy, be praised
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMαἰνετόςαἰνετήαἰνετόν
GENαἰνετοῦαἰνετήςαἰνετοῦ
DATαἰνετῷαἰνετῇαἰνετῷ
ACCαἰνετόναἰνετήναἰνετόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMαἰνετοίαἰνεταίαἰνετά
GENαἰνετῶναἰνετῶναἰνετῶν
DATαἰνετοῖςαἰνεταῖςαἰνετοῖς
ACCαἰνετούςαἰνετάςαἰνετά
αἰνετῷ
αἰνέω
 • Meaning: to praise, glorify, commend, approve, speak of, tell of
 • Forms:
Present Verbs
 • αἴνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • αἰνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αἰνεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • αἰνεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • αἰνεῖν Verb: Pres Act Infin
 • αἰνείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • αἰνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • αἰνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • αἰνῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • αἰνοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • αἰνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αἰνῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Present Participles
 • αἰνοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • αἰνοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • αἰνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • αἰνούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • αἰνοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • αἰνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect Verbs
 • αἰνεῖ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ᾔνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ᾔνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • ᾔνεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ᾔνεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ᾔνεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ᾐνέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ᾔνεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • αἰνέσαι Verb: Aor Act Infin
 • αἰνέσαισαν Verb: 1Aor Act Opt 3rd Plur
 • αἰνέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • αἰνεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • αἰνεσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • αἰνέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • αἰνέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Future Verbs
 • αἰνέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • αἰνέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • αἰνέσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • αἰνέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • αἰνέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
αἰνῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἴνιγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a riddle, an obscure saying, enigma
  • indirect image, indistinct image, reflection, obscureness, obscurity
 • Forms:
αἰνίγμασι, αἰνίγμασιν
αἰνίγματα
αἰνίγματι
αἰνιγματισταί
αἰνιγματιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who speaks riddles
 • Concord:

  LXX: Num 21:27

 • Forms:
αἰνιγματώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: riddling, dark
αἰνιγματωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: riddling, dark
αἰνιγμάτων
αἰνίσσομαι
 • Middle Meaning:
  • to speak in riddles
 • Passive Meaning:
  • to hint at
  • to be wrapped up in riddles
 • Forms:
  • αἰνιττομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • αἰνιττόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
αἰνίττεσθαι
αἰνιττομένη
αἰνιττόμενος
αἰνογόνοιο
αἰνογόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: child of praise
 • Forms:
  • αἰνογόνοιο Noun: Gen Sing Masc/Fem
αἴνοις
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: αἶνος (praise)
αἶνον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: αἶνος (praise)
αἶνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: praise, eulogy, verbal praise
αἰνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dread, dire, grim, horrible
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMαἰνόςαἰνήαἰνόν
GENαἰνοῦαἰνῆςαἰνοῦ
DATαἰνῷαἰνῇαἰνῷ
ACCαἰνόναἰνήναἰνόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMαἰνοίαἰναίαἰνά
GENαἰνῶναἰνῶναἰνῶν
DATαἰνοῖςαἰναῖςαἰνοῖς
ACCαἰνούςαἰνάςαἰνά
αἰνοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνοῦντα
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἴνους
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: αἶνος (praise)
αἰνοῦσι, αἰνοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνόφυτα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: plants of praise
 • Forms:
  • αἰνοφύτων Noun: Gen Plur Neut
αἰνοφύτων
αἰνῶ
αἴνῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: αἶνος (praise)
αἰνῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: αἰνέω (to praise, glorify)
αἰνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: dreadfully, horribly