αἰθάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: soot, furnace soot that turns into a powder (κονιορτός ) when it lands on the ground
 • Forms:
αἰθάλην
αἰθάλης
αἰθαλόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to soil with soot
αἰθαλωθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Neut
 • Meaning:
  • to soil with soot
 • Root:αἰθαλόω
αἰθέρα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: αἰθήρ (sky, heaven)
αἰθήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sky, air, ether, heaven
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMαἰθήραἰθέρες
GENαἰθέροςαἰθέρων
DATαἰθέριαἰθέρσι(ν)
ACCαἰθέρααἰθέρας
Αἰθίοπα
Αἰθίοπας
Αἰθίοπες
Αἰθίοπι
Αἰθιόπων
αἰθίοψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Ethiopian, black-face man
 • Forms:
  • Αἰθίοπα Noun: Acc Sing Masc
  • Αἰθίοπας Noun: Acc Plur Masc
  • Αἰθίοπες Noun: Nom Plur Masc
  • Αἰθίοπι Noun: Dat Sing Masc
  • Αἰθιόπων Noun: Gen Plur Masc
αἰθρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cool weather
 • Forms:
αἰθριασθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root: αἰθριάω
αἰθριάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to expose to the open air
 • Forms:
  • αἰθριασθέντα
   • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
   • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
αἴθριοι
αἴθριον
αἴθριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • main hall (of the temple)
  • inner court providing light to adjacent rooms
 • Concord:

  LXX: Ezek 9:3

 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMαἴθριοναἴθρια
GENαἰθρίουαἰθρίων
DATαἰθρίῳαἰθρίοις
ACCαἴθριοναἴθρια
αἴθριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • atrium (the open-roofed entrance hall or central court in a house)
  • clear weather, bright weather, fair
  • open air, outside
  • outdoors, out-of-doors
 • Forms:
αἰθρίου
αἴθυια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gull, shearwater, diving bird