αἶγα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: αἴξ
αἴγαγρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wild goat
αἶγας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: αἴξ
αἰγείας
αἰγείοις
αἴγειον
αἴγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: goatskin, of a goat, belonging to a goat
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαἴγειοςαἰγείααἴγειον
GENαἰγείουαἰγείαςαἰγείου
DATαἰγείῳαἰγείᾳαἰγείῳ
ACCαἴγειοναἰγείαναἴγειον
VOCαἴγειεαἰγείααἴγειε
Plural
 MascFemNeut
NOMαἴγειοιαἴγειαιαἴγεια
GENαἰγείωναἰγείωναἰγείων
DATαἰγείοιςαἰγείαιςαἰγείοις
ACCαἰγείουςαἰγείαςαἴγεια
VOCαἴγειοιαἴγειαιαἴγεια
αἶγες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: αἴξ
αἰγιαλοῖς
αἰγιαλόν
αἰγιαλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shore, beach, sea-shore, lake-shore
αἰγίδια
αἰγίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: kid, young goat
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMαἰγίδιοναἰγίδια
GENαἰγιδίουαἰγιδίων
DATαἰγιδίῳαἰγιδίοις
ACCαἰγίδιοναἰγίδια
αἰγινόμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: feeding goats, goatherd
 • Forms:
αἰγοβοσκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goatherd, goatherder, a person who tends goats
αἰγῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: αἴξ