ἀγάλλεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Meaning: to glorify, exalt
 • Root: ἀγάλλω
ἀγάλλεται
ἀγαλλιαθῆναι
ἀγαλλίαμα
ἀγαλλιάματι
ἀγαλλιάματος
ἀγαλλιάομαι
 • Meaning: to rejoice greatly, be delighted, have joy, exult, be glad, rejoice in (something)
 • Forms:
Present
 • ἀγαλλιάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀγαλλιάσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
Imperfect
 • ἠγαλλιώμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
Future
 • ἀγαλλιάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀγαλλιάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀγαλλιάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀγαλλιασόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀγαλλιάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀγαλλίασαι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγαλλιάσαιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
 • ἀγαλλιασώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἀγαλλιάσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἀγαλλιᾶται Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγαλλιασάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἠγαλλιάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἀγαλλίασαι
ἀγαλλιάσαιντο
ἀγαλλιάσει
ἀγαλλιάσεται
ἀγαλλιάσεως
ἀγαλλιάσῃ
ἀγαλλιᾶσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιασθῆναι
ἀγαλλιάσθω
ἀγαλλιάσθωσαν
ἀγαλλίασιν
ἀγαλλίασις
ἀγαλλιάσομαι
ἀγαλλιασόμεθα
ἀγαλλιάσονται
ἀγαλλιασώμεθα
ἀγαλλιάσωνται
ἀγαλλιᾶται
ἀγαλλιᾶτε
ἀγαλλιάω
 • Meaning:(properly) to jump for joy, exult, be very glad, with exceeding joy, greatly rejoice
 • Forms:
Present
 • ἀγαλλιᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀγαλλιᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀγαλλιῶ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀγαλλιῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • ἀγαλλιᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγαλλιώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • ἀγαλλιῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀγαλλιωμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀγαλλιωμένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἀγαλλιωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἀγαλλιώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀγαλλιώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
Imperfect
 • ἀγαλλιῶ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἠγαλλίατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἀγαλλιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀγαλλιωμένη Part: Fut Mid Nom Sing Fem
 • ἀγαλλιωμένῃ Part: Fut Mid Dat Sing Fem
 • ἀγαλλιωμένου Part: Fut Mid Gen Sing Masc
 • ἀγαλλιώμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • ἀγαλλιώμενοι Part: Fut Mid Nom Plur Masc
Aorist
 • ἀγαλλιαθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀγαλλιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἠγαλλιάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἠγαλλίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀγαλλιῶ
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιώμεθα
ἀγαλλιῶμεν
ἀγαλλιωμένη
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Fut Mid Nom Sing Fem
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιωμένῃ
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
  • Part: Fut Mid Dat Sing Fem
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιώμενοι
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • Part: Fut Mid Nom Plur Masc
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιώμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγαλλιωμένου
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • Part: Fut Mid Gen Sing Masc
 • Root: ἀγαλλιάω
ἀγάλλομαι
ἀγαλλόμενον
ἀγαλλόμενος
ἀγάλλω
 • Meaning: to be glad, rejoice in (something)
 • Forms:
  • ἀγάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀγάλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀγαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἄγαλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: idol, statue, image
 • Forms:
ἀγάλματα
ἀγαλματογλύφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sculptor
ἀγαλματοποιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sculptor
ἀγαλματοποιοῦ