ἀγγαρεύουσι, ἀγγαρεύουσιν
ἀγγαρεύσει
ἀγγαρεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀγγαρεύω
ἀγγαρεύω
 • Meaning:
  • to compel into public service
  • to press into public service
  • to force (someone to do something)
 • Forms:
  • ἀγγαρεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγγαρεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀγγαρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀγγαρεύσῃ Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἠγγάρευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀγγεῖα
ἀγγείοις
ἀγγεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a container
  • vessel
  • receptacle
  • flask
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀγγεῖονἀγγεῖα
GENἀγγείουἀγγείων
DATἀγγείῳἀγγείοις
ACCἀγγεῖονἀγγεῖα
ἀγγείου
ἀγγείῳ
ἀγγείων
ἄγγελε
ἀγγελθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Meaning: to send a message
 • Root: ἀγγέλλω
ἀγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an announcement
  • report
  • news
  • tidings
  • message
  • precept
  • command
 • Forms:
ἀγγελίᾳ
ἀγγελίαν
ἀγγελικάς
ἀγγελική
ἀγγελικῇ
ἀγγελικήν
ἀγγελικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • angelic
  • pertaining to an angel
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀγγελικόςἀγγελικήἀγγελικόν
GENἀγγελικοῦἀγγελικῆςἀγγελικοῦ
DATἀγγελικῷἀγγελικῇἀγγελικῷ
ACCἀγγελικόνἀγγελικήνἀγγελικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀγγελικοίἀγγελικαίἀγγελικά
GENἀγγελικῶνἀγγελικῶνἀγγελικῶν
DATἀγγελικοῖςἀγγελικαῖςἀγγελικοῖς
ACCἀγγελικούςἀγγελικάςἀγγελικά
ἀγγελικούς
ἀγγέλλοντος
ἀγγέλλουσα
ἀγγέλλω
 • Meaning:
  • to announce
  • to proclaim a message
 • Forms:
  • ἀγγέλλουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἀγγέλλοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
ἄγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • message
  • tidings
  • news
ἄγγελοι
ἀγγέλοις
ἄγγελον
ἄγγελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • (human) messenger
  • angel
  • supernatural being that mediates between God and mankind
ἀγγέλου
ἀγγέλους
ἀγγέλῳ
ἀγγελῶ
ἀγγέλων
ἄγγη
ἄγγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • pail
  • vessel
  • container
  • vat
  • basket
  • cooking pot
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄγγοςἄγγη
GENἄγγουςἀγγῶν
DATἄγγειἄγγεσιν
ACCἄγγοςἄγγη