ἄγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Note: Used as in interjection: Come on!
 • Root: ἄγω
ἄγει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἄγειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἄγω
ἄγειον
ἄγειος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goat
ἀγειόχασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἀγείοχεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἀγειοχέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: ἄγω
ἀγειοχώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγείρω
 • Active Meaning:
  • to collect
  • to call together
  • to gather together
 • Passive Meaning:
  • to assemble
 • Forms:
  • ἤγειρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἤγειρε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀγέλαι
ἀγελαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of a group of common, ordinary people
  • of the herd, herding, in group, flocking
 • Forms:
ἀγελαίους
ἀγέλαις
ἀγέλας
ἀγέλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a herd, drove (of pigs), flock (of birds)
  • company (of people), assembly
 • Forms:
ἀγεληδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in companies, by herds, by flocks, en masse
ἀγέλην
ἀγέλης
ἀγέμεν
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Pass Infin
 • Meaning: to break
 • Root: ἄγνυμι
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to lead, carry, bring
 • Root: ἄγω (to lead)
ἀγενεαλόγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without descent, unregistered as to birth, without genealogy
 • Forms:
ἀγενεῖς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: without kin
 • Root: ἀγενής
ἀγενῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀγενής
ἀγενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without kin, lit. not of noble birth, base, low, insignificant
 • Forms:
ἀγέννητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unborn lit. unbegotten
 • Forms:
ἀγερωχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • arrogance, insolent revelry
  • revelry
 • Forms:
ἀγερωχίᾳ
ἀγερωχίας
ἀγέρωχον
ἀγέρωχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Good sense: lordly, noble, proud, mighty in battle, valiant, impetuous
  • Bad sense: haughty, arrogant, insolent, proud
 • Concord:

  Apocrypha: 3Macc 1:25

 • Forms:
ἄγεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ἄγω
ἄγεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
ἄγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἄγετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἄγω