ἄγοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to lead
 • Root: ἄγω
ἄγομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἀγόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἄγω
ἀγόμεναι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: ἄγω
ἀγομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἄγω
ἀγομένην
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ἄγω
ἀγόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἀγόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄγω
ἀγόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἀγομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἄγω
ἀγομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἀγομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ἄγω
ἄγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄγω
ἄγονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unborn
  • sterile
  • childless
 • Forms:
ἄγονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἄγοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἄγω
ἄγοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἄγω
ἀγόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἄγω
ἀγορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • place
   • town square
   • marketplace
   • main street
  • activity
   • business
   • commercial activities
 • Forms:
ἀγορᾷ
ἀγοράζει
ἀγοράζειν
ἀγοράζετε
ἀγοράζοντας
ἀγοράζοντες
ἀγοράζοντος
ἀγοράζω
 • Meaning:
  • to buy, purchase, redeem
  • to shop, frequent the market place
 • Forms:
Present
 • ἀγοράζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀγοράζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἀγοράζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀγοράζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀγοράζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀγοράζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀγοράζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀγοράζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀγοράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀγοράσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀγορῶμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Imperfect
 • ἠγόραζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠγόραζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀγοράσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀγοράσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἠγόρασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠγόρασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠγόρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠγόρασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠγοράσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἠγοράσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀγοράσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀγοράσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀγόρασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγορασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγοράσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀγοράσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀγοράσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
Perfect
 • ἠγορασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἠγορασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἀγοράζων
ἀγοράζωσι, ἀγοράζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀγοράζω
ἀγοραί
ἀγοραῖοι
ἀγοραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • vulgar, baser sort, low
 • Substantival Meaning:
  • Plural Masculine: market people, crowd in the market place, rabble
  • Plural Feminine: court days, times when court in session
 • Forms:
ἀγοραῖς
ἀγοραίων
ἀγοράν
ἀγορανομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: office of market clerk
 • Forms:
ἀγορανομίας
ἀγορᾶς
ἀγοράς
ἀγοράσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀγοράζω
ἀγοράσαντα
ἀγοράσας
ἀγοράσατε
ἀγορασάτω
ἀγοράσει
ἀγοράσῃς
ἀγορασμοῖς
ἀγορασμόν
ἀγορασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a purchase, merchandise, sale
  • act of purchasing, act of making a sale
  • the item that is purchased
ἀγορασμοῦ
ἀγορασμούς
ἀγοράσομεν
ἀγόρασον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀγοράζω
ἀγοραστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: purchasing officer, slave in charge of buying provisions for the house, the purveyor
ἀγοράσω
ἀγοράσωμεν
ἀγοράσωσι, ἀγοράσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀγοράζω
ἀγορεύω
 • Meaning: to speak, harangue, proclaim, declare, mention
 • Forms:
  • ἠγόρευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀγορῶμεν
ἀγούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: ἄγω
ἄγουσι, ἄγουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω