ἄγχι
 • Parse: Prep
 • Meaning: near, close by
ἀγχίνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ready wit, sagacity, shrewdness
ἀγχινοίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: ready wit, sagacity
 • Root: ἀγχίνοια
ἀγχιστέα
ἀγχιστεῖ
ἀγχιστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • nearness of kin, duty of redeeming, right or responsibility of next of kin
  • dismissal (from position of office)
 • Concord:

  LXX: Ruth 4:6; Neh 1:29

 • Forms:
ἀγχιστείᾳ
ἀγχιστείαν
ἀγχίστευε
ἀγχιστεύεις
ἀγχιστευέτω
ἀγχιστεύοντι
ἀγχιστεύοντος
ἀγχιστευόντων
ἀγχιστεύουσα
ἀγχιστεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a close relative
  • a near relative
  • near kinsman
  • closely akin
 • Concord:

  LXX: Ruth 3:9; 2Kings 14:11

 • Forms:
ἀγχιστεῦσαι
ἀγχιστεύσῃ
ἀγχίστευσον
ἀγχιστεύσω
ἀγχιστεύσωσι, ἀγχιστεύσωσιν
ἀγχιστευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: close kin, near kinsman, close relative, redeemer
 • Concord:

  LXX: Ruth 4:1

ἀγχιστεύω
 • Meaning:
  • to be next or near
  • to act as a close relative
  • to do the duties of a close relative
  • to be near in relationship by blood
  • to dismiss from office, exclude
 • Forms:
Present
 • ἀγχιστεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀγχίστευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀγχιστευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀγχιστεύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • ἀγχιστεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀγχιστευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἀγχιστεύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀγχιστεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀγχιστεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀγχιστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἠγχιστεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀγχιστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀγχιστεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀγχίστευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἀγχιστεύων
ἀγχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἄγχω
ἀγχόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hanging
 • Forms:
ἀγχόνῃ
ἄγχω
 • Meaning: to choke, strangle, constrict, squeeze
 • Forms:
  • ἄγξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἄγξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἄγξαις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
  • ἀγχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc