τέφρα
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: ashes
  • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτέφρατέφραι
GENτέφραςτεφρῶν
DATτέφρᾳτέφραις
ACCτέφραντέφρας
τέφραν
τεφρόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to incinerate, turn to ashes, cover with ashes
  • Forms:
    • τεφρώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
τεφρώσας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Root: τεφρόω