τέφρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ashes
 • Forms:
  • τέφραν Noun: Acc Sing Fem
τέφραν
τεφρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to incinerate, turn to ashes, cover with ashes
 • Forms:
  • τεφρώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
τεφρώσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: τεφρόω