τεχνάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to employ art
   • to use cunning
   • to use skill
  • Middle:
   • to contrive
 • Forms:
  • τεχνάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
τέχναις
τεχνάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind Deponent 1st Sing
 • Meaning:
  • to make by art
  • to execute skilfully
  • to craft
  • to shape craftily
 • Forms:
  • τεχνησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
τεχνάσασθε
τέχνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: art, trade, craft, occupation, skill
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτέχνητέχναι
GENτέχνηςτεχνῶν
DATτέχνῃτέχναις
ACCτέχνηντέχνας
VOCτέχνητέχναι
τέχνῃ
τέχνην
τέχνης
τεχνησάμενος
τεχνῖται
τεχνίταις
τεχνίτας
τεχνίτην
τεχνίτης
Masculine
 SingularPlural
NOMτεχνίτηςτεχνῖται
GENτεχνίτουτεχνιτῶν
DATτεχνίτῃτεχνίταις
ACCτεχνίτηντεχνίτας
τεχνῖτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: craftswoman, artisan
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτεχνῖτιςτεχνίδες
GENτεχνίδοςτεχνίδων
DATτεχνίδιτεχνίσι(ν)
ACCτεχνίδατεχνίδας
τεχνίτου
τεχνιτῶν
τεχνουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: technical skill
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτεχνουργίατεχνουργίαι
GENτεχνουργίαςτεχνουργιῶν
DATτεχνουργίᾳτεχνουργίαις
ACCτεχνουργίαντεχνουργίας
τεχθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: τίκτω
τεχθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: τίκτω
τεχθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τεχθησόμενοι
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: τίκτω
τεχθησομένῳ
 • Parse: Verb: Fut Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: τίκτω