τεμεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: τέμνω
τεμένεσι
τεμένη
τέμενος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • temple
  • shrine, sacred precinct
  • king's estate
 • Forms:
  • τεμένεσι Noun: Dat Plur Neut
  • τεμένη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • τεμένους Noun: Gen Sing Neut
τεμένους
τέμνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: τέμνω
τέμνετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: τέμνω
τέμνω