τῷ
  • Parse: Definite article: Dat Sing Masc/Neut
  • Root:
τώδε
  • Parse: Demonstrative pronoun Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
  • Root: ὅδε
τῷδε
  • Parse: Demonstrative pronoun Dat Sing Masc/Neut
  • Root: ὅδε
τῶν
  • Parse: Definite article: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • Root:
τῶνδε
  • Parse: Demonstrative pronoun Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • Root: ὅδε