τῷ
 • Parse: Definite article: Dat Sing Masc/Neut
 • Root:
τῷδ’
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom/Acc Dual MFN
 • Root: ὅδε
τώδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom/Acc Dual MFN
 • Root: ὅδε
τῷδε
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὅδε
τῶν
 • Parse: Definite article: Gen Plur MFN
 • Root:
τῶνδε, τῶνδ’
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Plur MFN
 • Root: ὅδε