μαγγανεία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • trickery (esp by magical arts)
 • Forms:
  • μαγγανείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • μαγγανείαις Noun: Dat Plur Fem
μαγγανείαις
μαγγανείας
μαγγάνοις
μάγγανον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • means for charming, charm, magic potion, philter
 • Forms:
  • μαγγάνου Noun: Gen Sing Neut
  • μαγγάνοις Noun: Dat Plur Neut
μαγγάνου
μαγεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sorcery, magic
 • Forms:
μαγεῖαι
μαγείαις
μαγειρεῖα
μαγειρεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: kitchen, cook-shop, cookhouse
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμαγειρεῖονμαγειρεῖα
GENμαγειρείουμαγειρείων
DATμαγειρείῳμαγειρείοις
ACCμαγειρεῖονμαγειρεῖα
μαγειρείων
μαγειρεύω
 • Meaning:
  • to butcher, slaughter, massacre
  • to be a butcher
  • to be a cook
  • to cook meat
 • Forms:
  • ἐμαγείρευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
μαγείρισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a female cook, kitchen servant
 • Forms:
μαγειρίσσας
μάγειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cook, butcher, kitchen servant
μαγείρῳ
μαγεύσεις
μαγεύω
 • Meaning: to practice magic, use sorcery
 • Forms:
  • μαγεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • μαγεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
μαγεύων
μαγικαῖς
μαγικάς
μαγικῆς
μαγικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: magical, fit for the Magians, Magian
 • Forms:
  • μαγικὰς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • μαγικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • μαγικῆς Adj: Gen Sing Fem
μαγίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: any kneaded mass, cake, lump
μάγοι
μάγον
μάγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sorcerer, wizard, enchanter, magician
  • someone gifted to interpret dreams
  • a Magian, i.e., Oriental scientist
μάγους
μάγων