μάμμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grandmother
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμάμμημάμμαι
GENμάμμηςμάμμῶν
DATμάμμῃμάμμαις
ACCμάμμηνμάμμας
VOCμάμμημάμμαι
μάμμῃ
μαμμωνᾶ
μαμμωνᾷ
μαμμωνᾶς
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew:
 • Meaning: mammon; mammonas, i.e., avarice (deified)
 • Forms:
  • μαμμωνᾶ Noun: Dat Sing Neut
  • μαμμωνᾷ Noun: Dat Sing Neut
  • μαμωνᾶ Noun: Gen Sing Neut
  • μαμωνᾷ Noun: Dat Sing Neut
μαμωνᾶ
μαμωνᾷ
μαμωνᾶς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wealth, property