μάθε
μαθεῖν
μάθετε
μαθέτωσαν
μάθῃ
μάθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: what is learned, knowledge, teaching, a lesson
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMμάθημαμαθήματα
GENμαθήματοςμαθημάτων
DATμαθήματιμαθήμασι(ν)
ACCμάθημαμαθήματα
μαθήματα
μαθηματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: fond of learning, astrological
  • Substantival: astrologer
μάθῃς
μαθήσεσθε
μαθήσῃ
μαθήσομαι
μαθήσονται
μαθηταί
μαθηταῖς
μαθητάς
μάθητε
μαθητεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lesson, instruction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμαθητείαμαθητεῖαι
GENμαθητείαςμαθητειῶν
DATμαθητείᾳμαθητείαις
ACCμαθητείανμαθητείας
VOCμαθητείαμαθητεῖαι
μαθητεύεσθαι
μαθητευθείς
μαθητευθῆναι
μαθητεύομαι
μαθητεύοντες
μαθητεύσαντες
μαθητεύσατε
μαθητεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • intransitively:
   • to be a pupil, be a disciple
  • transitively:
   • to make a disciple of, teach (someone), instruct
  • Passive:
   • to become a disciple
 • Forms:
  • ἐμαθητεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαθήτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμαθήτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μαθητευθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • μαθητεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • μαθητεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • μαθητεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • μαθητεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μαθητεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • μαθητευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
μαθητῇ
μαθητήν
μαθητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • disciple, adherent
  • pupil, apprentice
  • learner, pupil
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμαθητήςμαθηταί
GENμαθητοῦμαθητῶν
DATμαθητῇμαθηταῖς
ACCμαθητήνμαθητάς
μαθητοῦ
μαθήτρια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female disciple; a female pupil
μαθητῶν
μαθόντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: μανθάνω
μαθόντες
μάθω
μάθωμεν
μαθών
μάθωσιν