μάλα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very, exceedingly, quite, right, certainly, indeed, however, rather
μάλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • emollient, skin softener
  • analgesic, pain reducer
  • medicinal plaster
  • bandage, soft material, padding (to treat a wound or sores)
μαλακά
μαλακή
μαλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sickness, infirmity, disease, illness
  • weakness, i.e., enervation (debility)
  • softness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμαλακίαμαλακίαι
GENμαλακίαςμαλακιῶν
DATμαλακίᾳμαλακίαις
ACCμαλακίανμαλακίας
VOCμαλακίαμαλακίαι
μαλακιῶν
μαλακίᾳ
μαλακίαις
μαλακίαν
μαλακίας
μαλακίζομαι
μαλακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be diseased, ill
  • to be sick, be softened, be infirm, be discouraged
 • Forms:
  • ἐμαλακίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμαλακίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • μαλακίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • μαλακισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • μαλακισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • μαλακίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • μεμαλάκισται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • μαλακισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
μαλακισθείς
μαλακισθέντες
μαλακισθῆναι
μαλακίσθητι
μαλακοί
μαλακοῖς
μαλακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of things: soft, delicate (e.g., soft clothing), gentle, not harsh
  • Of people: dainty, effeminate, soft, tender
  • Substantival: a catamite, homosexual boy
 • Forms:
  • μαλακά Adj: Acc Plur Neut
  • μαλακή Adj: Nom Sing Fem
  • μαλακοί Adj: Nom Plur Masc
  • μαλακοῖς Adj: Dat Plur Neut
μαλακοψυχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be cowardly, be ill advised
μαλακοψυχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be fainthearted
  • to be cowardly, act cowardly
 • Forms:
  • μαλακοψυχήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
μαλακοψυχήσαντας
μαλακύνω
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to soften, weaken
 • Forms:
  • ἐμαλάκυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
μαλακῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: softly, gently
μάλιστα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • most of all, above all, chiefly, especially, particularly, very greatly
  • most assuredly, certainly
μᾶλλον
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • more (in comparison)
  • to a greater degree, more
  • rather, by preference (e.g., νῦν οὖν σὲ κακώσομεν μᾶλλον ἢ ἐκείνους = now we will harm you rather than them (Gen 19:9)
  • rather, otherwise than expected or hoped for
  • μᾶλλον δὲ = to be more precise