ματαία
μάταια
ματαίᾳ
μάταιαι
ματαίαις
ματαίαν
ματαίας
μάταιοι
ματαίοις
ματαιολογία
ματαιολογίαν
ματαιολόγοι
ματαιολόγος
μάταιον
ματαιοπονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fruitless toil
 • Forms:
  • ματαιοπονίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
ματαιοπονίαν
μάταιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • idle, empty, fruitless, worthless, useless
  • irreverent, frivolous
  • meaningless, worthless
  • powerless, lacking truth
  • lacking in substance
  • false, counterfeit
  • throes, painful struggles
 • Forms:
  • ματαίαις Adj: Dat Plur Fem
  • ματαία Adj: Nom Sing Fem
  • ματαίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • μάταιαι Adj: Nom Plur Fem
  • ματαίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ματαίας Adj: Gen Sing Fem
  • μάταιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ματαίοις Adj: Dat Plur Masc
  • μάταιον Adj: Acc Sing Masc
  • ματαίους Adj: Acc Plur Masc
  • ματαίῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ματαίων Adj: Gen Plur Masc
ματαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • something that lacks substance
  • emptiness, futility, purposelessness, transitoriness
 • Forms:
  • ματαιότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ματαιότητας Noun: Acc Plur Fem
  • ματαιότητες Noun: Nom Plur Fem
  • ματαιότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ματαιότητος Noun: Gen Sing Fem
  • ματαιοτήτων Noun: Gen Plur Fem
ματαιότητα
ματαιότητας
ματαιότητες
ματαιότητι
ματαιότητος
ματαιοτήτων
ματαίους
ματαιοῦσιν
ματαιόφρονες
ματαιόφρων
ματαιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to render futile, worthless
   • to involve oneself in something senseless
   • to bring to naught
   • to thwart, prevent the successful conclusion of something
   • to invent (Jer. 23:16)
  • Passive:
   • to be brought to naught, be in vain
   • to act senselessly
   • to become foolish, act foolishly (I Sam. 13:13)
   • to turn out to be baselss
   • to be given over to worthlessness, think about idle or worthless things
 • Forms:
  • ἐματαιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐματαιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ματαιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ματαιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • μεματαίωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • μεματαίωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ματαίῳ
ματαιωθήσεται
ματαίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: vanity, emptiness, worthlessness
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMματαίωμαματαιώματα
GENματαιώματοςματαιωμάτων
DATματαιώματιματαιώμασι(ν)
ACCματαίωμαματαιώματα
ματαιωμάτων
ματαίων
ματαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ineffectually, vainly, unjustifiably
μάτην
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ineffectively
  • in vain, folly, to no end, causeless, randomly, purposelessly