μάζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a barley-cake, cake, lump
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMμάζαμάζαι
GENμάζηςμαζῶν
DATμάζῃμάζαις
ACCμάζανμάζας
VOCμάζαμάζαι
μάζαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: μάζα
μάζας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μάζα
μαζός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: breast
 • Forms:
μαζουρώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: Mazuroth, (a zodiac, twelve signs), constellation
 • Concord: 2Kings 23:5; Job 38:32
μαζούς