στιβάδας
στιβάζω
 • Meaning: to store
 • Forms:
  • στιβάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
στιβαράν
στιβαρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stout, forceful, sturdy, harsh, bulky, thick, heavy
 • Forms:
  • στιβαράν Adj: Acc Sing Fem
  • στιβαρούς Adj: Acc Plur Masc
  • στιβαρῶν Adj: Acc Plur Masc
στιβαρούς
στιβαρῶν
στιβαρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • harshly, bulky, thick, heavily
  • forcefully
  • compactly, strongly
στιβάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leaves, leafy branches
 • Forms:
στιβάσῃς
στίβι
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning: stibium, antimony, paint for the eye, eye makeup
στιβίζω
 • Meaning: to paint, apply makeup
 • Forms:
  • ἐστιβίζου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
στίγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a mark, brand, trademark
  • an ornament, (silver) stud
 • Forms:
στίγματα
στιγμάτων
στιγμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: point, a moment, an instant of time
 • Forms:
στιγμῇ
στιγμήν
στικτά
στικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: punctured, tattooed, pricked
 • Forms:
  • στικτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
στίλβῃς
στίλβοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: στίλβω
στίλβοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: στίλβω
στιλβούσης
στιλβόω
 • Meaning:
  • to polish
  • to furnish (a sword)
 • Forms:
  • στιλβώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
στίλβω
 • Meaning: to shine, be radiant, make to shine, polish, glitter, gleam
 • Forms:
  • ἔστιλβε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • στίλβῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • στίλβοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • στίλβοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • στιλβούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • στίλψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
στιλβώσει
στίλβωσιν
στίλβωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of making to shine, gleam, shining
στίλψωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: στίλβω
στιμίζω
 • Meaning: to tinge the eyelids black
 • Forms:
  • ἐστιμίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
στιππύϊνος
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: flax cloth, tow, flax fibre
 • Note: Also spelled στυππύϊνος
 • Forms:
  • στιππυίνου Adj: Gen Sing Neut
  • στιππυίνῳ Adj: Dat Sing Neut
στιππυίνου
στιππυίνῳ
στιππύον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tow, coarse flax fibre
 • Forms:
  • στιππύου Noun: Gen Sing Neut
στιππύου
στιχίζω
 • Meaning: to arrange in a row
 • Forms:
  • ἐστιχισμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
στίχοι
στίχον
στίχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a straight row of something
  • a row or file (of soldiers)
  • a line of poetry, a verse
στίχους
στίχων