ἐμίαινε, ἐμίαινεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μιαίνω
ἐμιαίνεσθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: μιαίνω
ἐμιαίνετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μιαίνω
ἐμίαινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μιαίνω
ἐμιαίνου
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: μιαίνω
ἐμιαίωσαν
ἐμίαναν
ἐμίανας
ἐμιάνατε
ἐμίανε, ἐμίανεν
ἐμιάνθη
ἐμιάνθην
ἐμιάνθησαν
ἐμιαροφάγησαν
ἐμίγην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: μίσγω
ἐμίγησαν
ἐμιμοῦντο
ἔμιξα
ἔμιξε, ἔμιξεν
ἐμίσει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
ἐμίσεις
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: μισέω
ἐμισεῖτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: μισέω
ἐμισεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
ἐμίσησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: μισέω
ἐμίσησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: μισέω
ἐμίσησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: μισέω
ἐμισήσατε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: μισέω
ἐμίσησε, ἐμίσησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: μισέω
ἐμισθοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: μισθόω
ἐμισθωσάμην
ἐμισθώσαντο
ἐμισθώσατο
ἐμίσουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μισέω
ἐμίχθην