ἐμῷ
  • Parse: Possessive pronoun: 1st Dat Sing Masc/Neut
  • Root: ἐμός
ἐμῶ
  • Parse: Verb: Pres/Fut Act Ind/Subj 1st Sing
  • Meaning: to vomit, throw up
  • Root: ἐμέω
ἐμῶν
  • Parse #1: Possessive pronoun: 1st Gen Plur MFN
  • Root: ἐμός
  • ——
  • Parse #2: Part: Pres/Fut Act Nom Sing Masc
  • Root: ἐμέω
ἐμώρανε, ἐμώρανεν
ἐμωράνθη
ἐμωράνθην
ἐμωράνθησαν