ὅν
 • Parse: Relative pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: ὅς
ὄν
 • Parse: Verb: Pres Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἰμί
ὄναγροι
ὄναγρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the wild donkey
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὄναγροςὄναγροι
GENὀνάγρουὀνάγρων
DATὀνάγρῳὀνάγροις
ACCὄναγρονὀνάγρους
VOCὄναγρεὄναγροι
ὀνάγρων
ὀναίμην
ὄναρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dream
 • Note: This noun is defective in that there is no genitive or dative forms, only nominative and accusative
 • Note: Opposite of ὕπαρ
ὀνάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: young donkey, ass, little donkey
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀνάριονὀνάρια
GENὀναρίουὀναρίων
DATὀναρίῳὀναρίοις
ACCὀνάριονὀνάρια
ὀνείδει
ὀνείδη
ὀνείδιζε
ὀνειδίζει
ὀνειδίζειν
ὀνειδίζεσθε
ὀνειδιζόμεθα
ὀνειδιζόμενος
ὀνειδίζοντες
ὀνειδίζοντος
ὀνειδιζόντων
ὀνειδίζουσαν
ὀνειδίζουσι
ὀνειδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reproach, revile
  • to censure, criticize
  • to defame, scorn, chide, upbraid
  • to insult
  • to taunt, provoke, challenge
  • to subject to public humiliation
 • Forms:
 • Present
 • ὀνείδιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὀνειδίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὀνειδίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ὀνειδίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ὀνειδιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ὀνειδιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ὀνειδίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ὀνειδίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ὀνειδιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ὀνειδίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ὀνειδίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὀνειδίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ὠνείδιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ὀνειδιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὀνειδίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὀνειδισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ὀνειδίσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὀνειδίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ὀνειδίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὀνειδισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὠνείδισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὠνείδισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὠνείδισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὠνειδίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὠνείδισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠνείδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠνειδίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὠνειδίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ὀνειδίσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ὀνειδίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
ὀνειδίζων
ὀνειδιεῖ
ὀνειδίσαι
ὀνειδίσας
ὀνειδίσει
ὀνειδίσῃ
ὀνειδισθῆναι
ὀνειδισθήσονται
ὀνείδισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • insult, reproach, blame
  • target of verbal abuse
ὀνειδισμοί
ὀνειδισμοῖς
ὀνειδισμόν
ὀνειδισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • disgrace, bad reputation
  • act of insulting
  • fault deserving denunciation
  • reproach, reviling, insult, contumely
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὀνειδισμόςὀνειδισμοί
GENὀνειδισμοῦὀνειδισμῶν
DATὀνειδισμῷὀνειδισμοῖς
ACCὀνειδισμόνὀνειδισμούς
VOCὀνειδισμέὀνειδισμοί
ὀνειδισμοῦ
ὀνειδισμούς
ὀνειδισμῷ
ὀνειδισμῶν
ὀνειδίσωσι
ὀνειδίσωσιν
ὄνειδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • disgrace, notoriety, reproach, a taunt, insult, shame
  • being disgraced, humiliated
  • object of reproach
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄνειδοςὀνείδη
GENὀνείδουςὀνειδῶν
DATὀνείδειὄνειδεσι(ν)
ACCὄνειδοςὀνείδη
ὀνείδους
ὄνειροι
ὄνειρον
ὄνειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dream
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὄνειροςὄνειροι
GENὀνείρουὀνείρων
DATὀνείρῳὀνείροις
ACCὄνειρονὀνείρους
VOCὄνειρεὄνειροι
ὀνείρῳ
ὀνείρων
ὀνήσεται
ὄνησιν
ὄνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • profit, enjoyment, delight
  • benefit, luck, prosperity
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὄνησιςὀνήσεις
GENὀνήεωςὀνήσεων
DATὀνήσειὀνήσεσι(ν)
ACCὄνησινὀνήσεις
ὀνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to a donkey, a large item moved only by a donkey, millstone
ὀνίνημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to profit, benefit, help, assist
   • to have delight from
   • to have advantage from
  • Middle:
   • to have profit, have advantage
   • to derive benefit
   • to have enjoyment, have delight
 • Forms:
  • ὀναίμην Verb: 2Aor Mid Deponent optative 1st Sing
  • ὀνήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ὠνάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
ὄνοι
ὄνοις
ὀνοκένταυροι
ὀνοκενταύροις
ὀνοκένταυρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • demon
  • donkey-centaur (mythical creature: half-donkey half-man)
  • satyr
  • tailless ape
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὀνοκένταυροςὀνοκένταυροι
GENὀνοκενταύρουὀνοκενταύρων
DATὀνοκενταύρῳὀνοκενταύροις
ACCὀνοκένταυρονὀνοκενταύρους
VOCὀνοκένταυρεὀνοκένταυροι
ὄνομα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • called, name, named, surnamed
  • reputation
  • fame
  • news
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄνομαὀνόματα
GENὀνόματοςὀνομάτων
DATὀνόματιὀνόμασι(ν)
ACCὄνομαὀνόματα
ὀνομάζει
ὀνομάζειν
ὀνομαζέσθω
ὀνομάζεται
ὀνομάζετε
ὀνομάζομεν
ὀνομαζομένην
ὀνομαζόμενος
ὀνομαζομένου
ὀνομάζουσιν
ὀνομάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to name
   • to give (someone) a name
   • to call (someone), address by name
   • to mention, call to mind
  • Passive:
   • to be famous
   • to be known
   • to be mentioned
   • to be remembered
 • Cognates: ἐπονομάζω, ὀνομάζω, προσονομάζω
 • Forms:
 • Present
 • ὀνομάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὀνομάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ὀνομαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ὀνομάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὀνομάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ὀνομάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ὀνομαζομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ὀνομαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ὀνομαζομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • ὀνομάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ὀνομάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ὠνόμαζε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ὀνομάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὀνομασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ὀνομάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ὀνομάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ὀνομάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ὀνομάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὀνομασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ὀνομασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὠνόμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὠνόμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠνόμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὠνομάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ὠνομάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ὠνομάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
ὀνομάζων
ὀνομάσαι
ὀνομάσας
ὀνομάσει
ὀνομάσῃ
ὀνομασθῇ
ὀνομασθῆναι
ὀνομασθήσεται
ὀνομασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of naming, name
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀνομασίαὀνομασίαι
GENὀνομασίαςὀνομασιῶν
DATὀνομασίᾳὀνομασίαις
ACCὀνομασίανὀνομασίας
VOCὀνομασίαὀνομασίαι
ὀνομασίᾳ
ὀνόμασιν
ὀνομαστή
ὀνομαστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by name
ὀνομαστοί
ὀνομαστόν
ὀνομαστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: renown, famous, known, famed, widely known
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀνομαστόςὀνομαστήὀνομαστόν
GENὀνομαστοῦὀνομαστῆςὀνομαστοῦ
DATὀνομαστῷὀνομαστῇὀνομαστῷ
ACCὀνομαστόνὀνομαστήνὀνομαστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὀνομαστοίὀνομασταίὀνομαστά
GENὀνομαστῶνὀνομαστῶνὀνομαστῶν
DATὀνομαστοῖςὀνομασταῖςὀνομαστοῖς
ACCὀνομαστούςὀνομαστάςὀνομαστά
ὀνομαστούς
ὀνομαστῶν
ὀνομάσω
ὀνόματα
ὀνόματι
ὀνοματογραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: list of names, writing of names
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀνοματογραφίαὀνοματογραφίαι
GENὀνοματογραφίαςὀνοματογραφιῶν
DATὀνοματογραφίᾳὀνοματογραφίαις
ACCὀνοματογραφίανὀνοματογραφίας
VOCὀνοματογραφίαὀνοματογραφίαι
ὀνοματογραφίαν
ὀνόματος
ὀνομάτων
ὄνον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ὄνος
ὄνος
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMὄνοςὄνοι
GENὄνουὄνων
DATὄνῳὄνοις
ACCὄνονὄνους
VOCὄνεὄνοι
ὄνου
ὄνους
ὅνπερ
 • Parse: Emphatic Rel Pronoun: Acc Sing Neut
 • Root: ὅσπερ
ὄντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Part Acc Sing Masc
 • Root: εἰμί
ὄντας
 • Parse: Verb: Pres Part Acc Plur Masc
 • Root: εἰμί
ὄντες
 • Parse: Verb: Pres Part Nom Plur Masc
 • Root: εἰμί
ὄντι
 • Parse: Verb: Pres Part Dat Sing Masc
 • Root: εἰμί
ὁντιναοῦν
ὁντινοῦν
ὄντος
 • Parse: Verb: Pres part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἰμί
ὄντων
 • Parse: Verb: Pres part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: εἰμί
ὄντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: really, certainly, clean, indeed, of a truth, verily
ὄνυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • onycha, an aromatic material
  • claws, talons, nail
  • hoof
  • onyx (semi-precious gem)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὄνυξὄνυχες
GENὄνυχοςὄνυχων
DATὄνυχιὄνυξι(ν)
ACCὄνυχαὄνυχας
VOCὄνυξὄνυχες
ὄνυξιν
ὄνυχα
ὄνυχας
ὄνυχες
ὄνυχι
ὀνυχίζει
ὀνυχίζον
ὀνυχιζόντων
ὀνυχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to split the hoof; to have the hoof cloven
  • to pare the nails
 • Cognates: περιονυχίζω
 • Forms:
  • ὀνυχίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀνυχίζον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ὀνυχιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ὠνυχίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ὀνύχιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small claw
  • a kind of onyx (semi-precious gem)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀνύχιονὀνύχια
GENὀνυχίουὀνυχίων
DATὀνυχίῳὀνυχίοις
ACCὀνύχιονὀνύχια
ὀνυχιστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hoof
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὀνυχιστήρὀνυχιστῆρες
GENὀνυχιστῆροςὀνυχιστήρων
DATὀνυχιστῆριὀνυχιστῆρσι(ν)
ACCὀνυχιστῆραὀνυχιστῆρας
ὀνυχιστῆρας
ὀνύχων
ὄνῳ
ὄνων