βολαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: βολή
βολάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: βολή
βόλβιτα
βολβίτοις
βόλβιτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dung, cow dung, filth
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβόλβιτονβόλβιτα
GENβολβίτουβολβίτων
DATβολβίτῳβολβίτοις
ACCβόλβιτονβόλβιτα
βολβίτῳ
βολβίτων
βολέω
βολή
Feminine
 SingularPlural
NOMβολήβολαί
GENβολῆςβολῶν
DATβολῇβολαῖς
ACCβολήνβολάς
VOCβολήβολαί
βολήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: βολή
βολίδα
βολίδας
βολίδες
βολίδι
βολίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to heave the lead, sound for depth
 • Forms:
  • βολίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
βολίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a missile, javelin, arrow, dart, spear, lance
  • a weapon thrown or discharged (as opposed to a sword)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβολίςβολίδες
GENβολίδοςβολίδων
DATβολίδιβολίσι(ν)
ACCβολίδαβολίδας
VOCβολίβολίδες
βολίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βολίζω
βολίσι
βολίσιν
βόλος