βοτάναι
βοτάνας
βοτάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fodder, pasture, herb, plant
  • natural plant growth on the land
  • useful vegetation, vegetable plant
  • Figurative of persons: a plant (e.g., Ignatius Ephesians 10:3; Ignatius Philadelphians 3:1)
  • Figurative of teaching: a plant (of false teaching, Ignatius Trallians 6:1)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβοτάνηβοτάναι
GENβοτάνηςβοτανῶν
DATβοτάνῃβοτάναις
ACCβοτάνηνβοτάνας
VOCβοτάνηβοτάναι
βοτάνῃ
βοτάνην
βοτάνης
βοτανῶν
βότρυας
βοτρύδια
βοτρύδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
 • Forms:
  • βοτρύδια Noun: Nom/Acc Plur Neut
βότρυες
βότρυι, βότρυϊ
βότρυν
βότρυος
βότρυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cluster (of grapes), a bunch (of grapes)
 • Forms:
  • βότρυας Noun: Acc Plur Masc
  • βότρυες Noun: Nom Plur Masc
  • βότρυι Noun: Dat Sing Masc
  • βότρυν Noun: Acc Sing Masc
  • βότρυος Noun: Gen Sing Masc
  • βότρυσιν Noun: Dat Plur Masc
βότρυσιν
βοτρύων