βώλακας
βῶλαξ
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: sod, clod, lump of earth
 • Forms:
  • βώλακας Noun: Acc Plur Fem
βώλοις
βῶλον
βῶλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • clod, lump (of earth)
  • soil
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβῶλοςβῶλοι
GENβώλουβώλων
DATβώλῳβώλοις
ACCβῶλονβώλους
VOCβῶλεβῶλοι
βώλους
βώλῳ
βωμοί
βωμοῖς
βωμόν
βωμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: altar, step, pedestal, altar with a base, a non-Israelite altar (i.e., pagan altar)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβωμόςβωμοί
GENβωμοῦβωμῶν
DATβωμῷβωμοῖς
ACCβωμόνβωμούς
VOCβωμέβωμοί
βωμοῦ
βωμούς
βωμῶν