βοῶν
βοῶντα
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Root: βοάω
βοῶντες
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: βοάω
βοῶντος
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Root: βοάω
βοώντων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • Root: βοάω
βοῶσα
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • Root: βοάω