βοῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: βοῦς
βοῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: βοάω
βοῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: βοάω
βοῶντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βοάω
βοώντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: βοάω
βοῶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: βοάω