ὑπεσκελίσθησαν
ὑπεστειλάμην
ὑπέστελλε, ὑπέστελλεν
ὑπέστη
ὑπέστην
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to place under
 • Root: ὑφίστημι
ὑπέστης
 • Parse: Verb: Aor/PluPerf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to put underneath
 • Root: ὑφίστημι
ὑπέστησαν
ὑπέστρεφε, ὑπέστρεφεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to turn round about
 • Root: ὑποστρέφω
ὑπέστρεφον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑποστρέφω
ὑπέστρεψα
ὑπεστρέψαμεν
ὑπέστρεψαν
ὑπέστρεψε, ὑπέστρεψεν
ὑπεστρώννυον
ὑπέστρωσαν
ὑπέσχετο
ὑπεσχῆσθαι
ὑπέσχομεν
ὑπέσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑπέχω