ὑπέχουσαι
ὑπέχω
 • Meaning:
  • Active:
   • to bear (something)
   • to undergo, suffer (something)
   • to undergo punishment, receive punishment
   • to be in authority over, be above
   • to be subjected to; to suffer
  • Middle:
   • to take (something) upon oneself
   • to pledge
   • to take on (something)
 • Forms:
  • ὑπόσχοιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • ὑπερέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ὑπέσχομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ὑπέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὑπέχουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • ὑφέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ὑπεχώρησε, ὑπεχώρησεν