ἀπόστα
ἀποστάζει
ἀποστάζουσι, ἀποστάζουσιν
ἀποστάζω
 • Meaning:
  • to drip, distill, trickle
  • to cause to fall drop by drop, let fall drop by drop
 • Forms:
  • ἀποστάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἀποσταθῇ
ἀποσταθήσεται
ἀποσταίη
ἀποσταλάξει
ἀποσταλάζω
 • Meaning:
  • to drip, drop
  • to let drip
 • Forms:
  • ἀποσταλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποσταλείς
ἀποσταλεῖσι, ἀποσταλεῖσιν
ἀποσταλέντες
ἀποσταλέντι
ἀποσταλέντος
ἀποσταλῇ
ἀποσταλήσονται
ἀποσταλῶσι, ἀποσταλῶσιν
ἀποστάντα
ἀποστάντες
ἀποστάς
ἀποστάσει
ἀποστάσεις
ἀποστασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • revolt, rebellion, abandonment, defection, falling away
  • religious apostasy
 • Forms:
ἀποστασίᾳ
ἀποστασίαν
ἀποστάσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • writing of divorcement
  • divorce certificate (written by husband and given to his wife)
  • relinquishment
  • act of parting with, severing of relationship with
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀποστάσιονἀποστάσια
GENἀποστασίουἀποστασίων
DATἀποστασίῳἀποστασίοις
ACCἀποστάσιονἀποστάσια
ἀποστασίου
ἀπόστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • revolt, defection, a standing away from
  • acting in contravention of agreed terms
ἀποστάται
ἀποστάταις
ἀποστάτας
ἀποστατεῖν
ἀποστατεῖτε
ἀποστατέω
 • Meaning: to rebel, fall away from, revolt, stand aloof from, depart from, be far from
 • Forms:
  • ἀποστατεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποστατεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀποστατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποστατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπεστάτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀπεστάτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀποστάτην
ἀποστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a deserter, rebel, apostate, runaway slave
  • someone who renounces his allegiance to someone else
 • Forms:
ἀποστατῆσαι
ἀποστατήσῃ
ἀποστάτιν
ἀποστάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rebel, rebellious
 • Note: used as an adjective
 • Forms:
ἀποστατοῦντας
ἀποστατῶν