ἅπας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • whole
  • all (things)
  • every (one)
  • the universe

  οὐ ἅπας
  none, not any

  ἅπας + article + noun
  all (e.g., all the city)

  article + ἅπας + noun
  noun = whole (e.g., the whole city)

  (no article) + ἅπας + noun
  every, any (e.g., every city, any city)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἅπαςἅπασαἅπαν
GENἅπαντοςἁπάσηςἅπαντος
DATἅπαντιἁπάσῃἅπαντι
ACCἅπαντα
ἅπαντ’
ἅπασανἅπαν
Plural
 MascFemNeut
NOMἅπαντεςἅπασαιἅπαντα
ἅπαντ’
GENἁπάντωνἁπάντωνἁπάντων
DATἅπασι(ν)ἁπάσαιςἅπασι(ν)
ACCἅπανταςἁπάσαςἅπαντα
ἅπαντ’
ἅπασαν
ἁπάσας
ἁπάσης
ἅπασι, ἅπασιν
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἅπας
ἀπασπάζομαι
 • Meaning: to take leave of, say farewell
 • Forms:
  • ἀπασπασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • ἀπησπασάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
ἀπασπασάμενος
ἁπασῶν
 • Parse: Adj: Gen Plur Fem
 • Meaning: all together
 • Root: ἅπας