ἄλγεα
ἀλγεῖν
ἀλγεινόν
ἀλγεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ἀλγίων
 • Note: For superlative, see ἄλγιστος
 • Meaning: painful, grievous
 • Forms:
  • ἀλγεινόν Adj: Acc Sing Masc
  • ἀλγεινόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀλγέω
 • Meaning: to feel pain, suffer, grieve, suffer acute pain
 • Forms:
  • ἀλγεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀλγήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀλγοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἀλγῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀλγῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀλγῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἤλγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀλγηδόνα
ἀλγηδόνας
ἀλγηδόνων
ἀλγηδόσιν
ἀλγηδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sense of pain, acute pain, suffering, grief
 • Forms:
ἄλγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pain, suffering, grief, esp. mental grief
 • Forms:
ἀλγημάτων
ἀλγηρά
ἀλγηρόν
ἀλγηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: painful, causing pain
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλγηρόςἀλγηράἀλγηρόν
GENἀλγηροῦἀλγηρᾶςἀλγηροῦ
DATἀλγηρῷἀλγηρᾷἀλγηρῷ
ACCἀλγηρόνἀλγηράνἀλγηρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλγηροίἀλγηραίἀλγηρά
GENἀλγηρῶν
DATἀλγηροῖςἀλγηραῖςἀλγηροῖς
ACCἀλγηρούςἀλγηράςἀλγηρά
ἀλγήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to suffer
 • Root: ἀλγέω
ἀλγήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to suffer
 • Root: ἀλγέω
ἄλγησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: sense of pain
 • Forms:
ἀλγήσω
ἄλγιστος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most painful, most grievous
 • Note: Superlative of ἀλγεινός
ἀλγίων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more painful, more grievous
 • Note: Comparative of ἀλγεινός
ἄλγος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pain, grief
 • Forms:
  • ἄλγεα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἀλγοῦν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to suffer
 • Root: ἀλγέω
ἀλγοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀλγέω
ἀλγοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to suffer
 • Root: ἀλγέω
ἀλγῶ
ἀλγῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀλγέω
ἀλγῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀλγέω