ἄλφα
  • Parse: Noun: Indeclinable letter
  • Meaning: Alpha א
  • Concord:

    NT: Rev 1:8,11; 21:6; 22:13

ἄλφιτα
ἄλφιτον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: barley, groats, grain
  • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄλφιτονἄλφιτα
GENἀλφίτουἀλφίτων
DATἀλφίτῳἀλφίτοις
ACCἄλφιτονἄλφιτα
ἀλφίτου
ἀλφίτων
ἀλφός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: white leprosy, eczema, skin disease