ἁλεεῖς
ἁλεεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fisherman
 • Note: Related to the older form: ἁλιεύς
 • Forms:
ἄλειμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: unguent, anything used for anointing, fat, oil
ἁλεῖται
ἀλείφεσθε
ἀλειφόμεναι
ἀλείφοντας
ἀλείφοντες
ἀλείφουσι, ἀλείφουσιν
ἀλείφω
 • Meaning:
  • to anoint, oil, spread oil
  • to whitewash, plaster (a wall)
 • Forms:
Present
 • ἀλείφεσθε Verb: Pres Mid/Pass 2nd Plur
 • ἀλειφόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἀλείφοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἀλείφοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀλείφουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἤλειφε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤλειφον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἤλειφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀλείψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἄλειψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀλείψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀλείψασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἀλείψασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀλείψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀλείψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠλειψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἤλειψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠλείψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠλείψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἤλειψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤλειψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠλειμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἄλειψαι
ἀλείψαντες
ἀλείψασα
ἀλείψασθαι
ἀλείψεις
ἀλείψῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀλείφω
ἀλείψομαι
ἀλείψωσι, ἀλείψωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀλείφω
ἀλέκτορα
ἀλέκτορας
ἀλεκτοροφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cock-crowing, the third night-watch
 • Forms:
ἀλεκτοροφωνίας
ἄλεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inexpressible, impossible to express verbally, indescribable
 • Forms:
ἀλεκτρυόν
ἀλεκτρυόνα
ἀλεκτρυόνας
ἀλεκτρυόνες
ἀλεκτρυόνος
ἀλεκτρυόνων
ἀλεκτρυών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a rooster, cock
 • Forms:
  • ἀλεκτρυόνα Noun: Acc Sing Masc
ἀλέκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cock, rooster, male fowl
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀλέκτωρἀλέκτορες
GENἀλέκτοροςἀλεκτόρων
DATἀλέκτοριἀλέκτορσι
ACCἀλέκτοραἀλέκτορας
ἀλέκτορες
ἀλεκτορίδων
ἀλεκτορίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hen
ἀλεσμοί
ἀλεσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: grinding
ἄλεσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀλέω
ἄλευρα
ἄλευρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wheat flour, ground flour, meal, barley meal
 • Note: barley meal is ἄλφιτον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄλευρονἄλευρα
GENἀλεύρουἀλεύρων
DATἀλεύρῳἀλεύροις
ACCἄλευρονἄλευρα
ἀλεύρου
ἀλέω
 • Meaning: to grind (esp. grind hard grain)
 • Forms:
  • ἄλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing