ἅλς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: salt
 • Note: also spelled ἅλας
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἅλςἅλες
GENἁλόςἁλῶν
DATἁλίἁλσί(ν)
ACCἅλαἅλας
VOCἅλςἅλες
ἄλσει
ἄλσεσι, ἄλσεσιν
ἄλσεων
ἄλση
ἄλσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: grove, glade, sacred grove, thicket, small group of trees, esp. fruit-bearing trees
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄλσοςἄλση
GENἄλσουςἄλσεων, ἀλσῶν
DATἄλσειἄλσεσι(ν)
ACCἄλσοςἄλση
ἄλσους
ἀλσώδει
ἀλσώδεις
ἀλσώδη
ἀλσώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • like a grove, wooded, shaded, shady
  • belonging to a (heathen sacred) grove
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλσώδηςἀλσώδες
GENἀλσώδους
DATἀλσώδει
ACCἀλσώδηἀλσώδες
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλσώδειςἀλσώδη
GENἀλσωδῶν
DATἀλσώδεσι(ν)
ACCἀλσώδειςἀλσώδη
ἀλσώδους
ἀλσῶν