βάψαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: βάπτω
βάψας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: βάπτω
βάψει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάπτω
βάψεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: βάπτω
βάψῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: βάπτω
βάψω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βάπτω